CSV 2022

Celostátní síť pro venkov a KS NS MAS Jihomoravský kraj Vás srdečně zvou na dvoudenní exkurzi - Příklady dobré praxe v oblasti rozvoje venkova s důrazem na komunitní energetiku

Pozvánka

 

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí Realizace faremního odbytu masa.
Seminář je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost, mladé začínající zemědělce, potravináře, zpracovatelé masa, MAS, zástupce státní správy a samosprávy. Akce bude zaměřena na zpracování a odbyt masa (návštěva bourárny), využití finančních podpor Programu rozvoje venkova (PRV), sdílení příkladů dobré praxe. Účelem akce je prezentovat účastníkům možnosti realizace faremního zpracování masa, propojit producenty základní suroviny (zemědělce) a zpracovatele (řezníky, zpracovatele masa) a nastartovat tak proces vzniku nových podnikatelských možností.
Kdy: 3. května 2022 v 9:00 hod.
Místo semináře: Restaurace U Hraběnky, Petrovice 20, 679 02
Exkurze: farma Škvařilovi (bourárna), Horní 136, Rájec-Jestřebí 679 02
Registrace: zde nejpozději do 22. dubna 2022 do 18 hod.

Pozvánka

Základní přehled legislativy, příprava na realizaci faremní zpracovny, správný proces přípravy a realizace faremních zpracovatelských prostor, nedostatky, chyby - MVDr. Josef Velecký
Osobní zkušenosti s realizací faremní bourárny - Lenka Škvařilová, farma Škvařilovi
Prezentace úspěšných projektů financovaných z PRV i z jiných zdrojů - Ing. Milan Kouřil

 

Facebook