CSV - KDŘ a KPZ

V roce 2020 máme v plánu řešit následující akce:

1. Prezentace úspěšných realizací projektů PRV 2014 – 2020

Široká veřejnost velmi často netuší, jaké projekty jsou v daném území z PRV 2014 – 2020 realizovány. Naším záměrem je praktickou formou („karty“) propagovat úspěšné projekty z území MAS Brána Vysočiny, přiblížit veřejnosti/zákazníkům stručně historii a příběh podniku, jeho produkty, napojení na PRV 2014 – 2020 apod. Připravíme informačně/propagační materiály „kapsy s kartami“ pro kvalitní producenty z území MAS Brána Vysočiny. Každá karta bude popisovat ve stručné formě informace o podniku (historie, rozvoj), o jeho produktech (potraviny), podpoře realizace projektu z PRV 2014 – 2020 apod. Tyto „karty“ bude možné využívat na trzích, při přímém odbytu, exkurzích do podniků producentů z území MAS Brána Vysočiny apod. Celá akce navazuje na dlouhodobé aktivity MAS Brána Vysočiny, ve stejném formátu budou do budoucna připravovány „karty“ pro další zajímavé producenty z území MAS (potraviny, výroby, služby, řemesla apod.).

Tiskovina souhrnně v počtu 2000 k/6A + 200 ks papírového obalu
10 příkladu PRV/10 karet v jednom obalu
8 karet/8 projektů PRV(jeden žadatel a jeho historie a produkty)
2 karty/dva žadatelé a jejich historie a produkty

Karty
Obal

2. Cyklus Podpora rozvoje zpracování masa na farmách

V rámci této aktivity budou organizovány 2 semináře - jeden semináře na jaře Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků a jeden na podzim Podpora odbytu masa a masných výrobků z regionálních zdrojů.

Semináře byly zařazeny do RRPP 2020 z podnětu účastníků dřívějších akce CSV RO Brno a poptávky odborné zemědělské veřejnosti.

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků

Termín: 23. září v 9:00 hod.

Místo: Penzion Trnavský grunt, Městečko Trnávka 238, 569 41

Exkurze: Rodinná farma Bílkovi s.r.o., Na Písku 107, 569 42 Chornice

Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coff ee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Prezentace úspěšných projektů a rozvoj KDŘ a zpracování masa

M. Kouřil Základní legislativa

J. Bílek Realizace faremního zpracování masa s podporou z PRV, spolupráce zemědělec/ zpracovatel masa/prodej

Prezentace  CSV činnosti v roce 2019

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
Termín: 14. října 2020 v 9:00 hod.
Místo: Restaurace U Hraběnky, Petrovice 20, 679 02 Petrovice
Exkurze: farma Škvařilovi (bourárna), Horní 136, 679 02 Rájec-Jestřebí
Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coff ee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Pozvánka

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením informujeme, že se ruší seminář Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků, který byl naplánován na 14.10.2020. Náhradní termín není zatím znám, snad v příštím roce.

3. Zpracování ovoce a zeleniny na farmě Praktická brožura

Hlavním cílem praktické brožury není detailní přehled legislativy, ale lidskou a jednoduchou formou lidskou a jednoduchou formou připravený rádce a sdílení zkušeností.

Cenný je i seznam příloh, kde uvádíte potřebné vyhlášky a nařízení.

Brožura ke stažení zde

4. Nová tematická pracovní skupina při NUTS 2 Jihovýchod (dále jen TPS) s názvem „Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství“

Cíl: poskytnout komunikační platformu zájemcům o problematiku krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a komunitou podporovaného zemědělství (KPZe). V rámci činnosti prezentovat na konkrétních příkladech úspěšně fungující distribuční systémy KDŘ a KPZ v podmínkách ČR; sdílet zkušenosti úspěšné partnerské spolupráce; souhrnně zpracovat rizika a limity (SWOT analýza), které negativně ovlivňují KDŘ a KPZ a které jsou důvodem doposud malého zájmu o čerpání finančních podpor z PRV.

Více informací

Facebook