Cyklus akcí - „Místní produkty“ - podpora místních farmářů

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., pořádají v roce 2017 následující akce:

Seminář Regionální produkty

podpora místních farmářů - termín 26.4.2017 Pozvánka
Program
Představení Celostátní sítě pro venkov
Prezentace projektů podpořených z PRV
Regionální produkty a regionální značka
Marketing místních produktů
Představení regionální značky – příklad dobré praxe MAS Moravský kras
Příklady dobré praxe – Kozí farma Šošůvka 

Exkurze na ekologickou farmu Drysice

zpracování mléka - termín 5.5.2017
Pozvánka
Program (MAS Brána Vysočiny Drysice)
Představení Celostátní sítě pro venkov (CSV)
Prezentace projektů podpořených z PRV
Přehled legislativy nutné ke zpracování mléka na farmě
Přehled povinností nutných pro registraci/schválení zpracovatelského provozu

Exkurze na farmě Ráječek

pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy - termín 27.5.2017 Pozvánka
Program MAS Brána Vysočiny (Ráječek)
Představení Celostátní sítě pro venkov, aktivity v roce 2017
Prezentace projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020
Vývoj pěstovaného sortimentu dle požadavků současné gastronomie
Možnosti odbytu zeleniny a způsoby prodeje – zkušenosti s farmářskými bedýnkami, velkoobchodem a obchodním řetězcem

Exkurze na farmě v Bořitově

ukázka pěstování zeleniny, krátké odbytové řetězce - termín 16.6.2017 Pozvánka
Program MAS Brána Vysočiny (Bořitov, Blansko)
Představení Celostátní sítě pro venkov, aktivity v roce 2017
Prezentace projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014 –2020
Diverzifikace zemědělství v měřítku rodinné farmy
Možnosti odbytu zeleniny a způsoby prodeje- zkušenosti s prodejem ze dvora, velkoobchodem a obchodním řetězcem

TraktorŠOU – Borovník

termín 18.6. 2017 - Plakát akce

Konference Krátké dodavatelské řetězce

MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov pořádá konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoru
ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 9.00 do 15.30 hod. v Tišnově (Mlýnská 152).
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte do 22. 11. 2017 na: https://goo.gl/forms/92zra5C1UTQWycdl1 
Účast na konferenci včetně celodenního občerstvení je bezplatná.
Kontakt: 777 706 722, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Těšíme se na setkání s vámi!
Pozvánka
Plakát


Program rozvoje venkova
Dotační program Zahájení činnosti mladého zemědělce (zkušenosti)
Správná příprava projektu v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2020
Komunitou podporované zemědělství na Tišnovsku
Mandloňové sady a mandlovice
Domácí bujóny a jejich distribuce
Marketing místních produktů
Začínající zemědělec v praxi a vybudování vlastní sítě prodejen
Rodinná farma Drysice, výrobky z kozího mléka
Oleje lisované za studena z moravské farmy
Spolupráce s regionálními výrobci
Bezobalový prodej potravin

Konference krátké dodavatelské řetězce
Místní produkty – propagační materiál - banner, brožura, pexeso

Facebook