CSV - Podpora místních farmářů

 

Připravili jsme brožuru na Zpracování mléka, jejíž vydání podpořila Celostátní síť pro venkov (CSV).

Brožura na Zpracování mléka je určena pro výrobce jako pomůcka a návod pro usnadnění orientace v legislativních požadavcích.

V posledních letech je možné pozorovat zvyšující se zájem (nejenom) mladých lidí o podnikání ve venkovském prostoru, ať už jde o zemědělství, ubytování apod. Objevují se nové malé farmy, zelinářství, zpracovny ovoce a zeleniny, sýrárny apod., na pulty obchodů či na farmářské trhy se dostávají vynikající marmelády, výrobky ze zeleniny, uzeniny apod.

Pro podporu těch, kteří uvažují o zpracování mléka na farmě nebo jsou ve fázi rozjíždění podnikání v této oblasti, jsme v Místní akční skupině (MAS) brána Vysočiny připravili praktickou příručku Zpracování mléka na farmě. Jde o aktulizovanou a doplněnou verzi brožury, její vydání zajistilo v roce 2013 Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna.

Naše praktická příručka legislativu faremního zpracování pouze stručně shrnuje, věnuje se hlavně vlastní výrobě a odbytu. Spolu s „legislativní“ brožurou Příručka pro faremní a řemeslné zpracování mléka (MZe, 2018) se oba materiály mohou stát kompletním průvodcem budoucího zpracovatele.

Veškeré důležité fotografie a přílohy, jako technologické postupy zpracování mléka, evropská a česká legislativa, metodické pokyny, příručky MZe a SVS apod., jsou uloženy na virtuálním úložišti. To nám dovolí aktualizovat přílohy (hlavně legislativu), přidávat nové technologické postupy, rady, tipy apod. Přístup na toto úložiště je možný přes QR kód s chytrým telefonem či využitím prokliku https://bit.ly/2QJmsvy.

Brožura byla vydána za podpory Celostátní sítě pro venkov (CSV). Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a zemědělství. Více viz http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/o-celostatni-siti-pro-venkov/


Ve dnech 4. a 5. 9. 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny exkurzi za účelem výměny zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku. Exkurze se zúčastnili zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, Místní akční skupiny Brána Vysočiny, neziskových organizací, místní samosprávy, OSVČ podnikající v zemědělství. Více zde

Foto z exkurze


Srdečně Vás zveme na TraktorŠOU v Borovníku v neděli 17.6.2018, která pokračuje pátým ročníkem. Čekají Vás soutěže pro děti i rodiče, prohlídky těžké techniky a další. Všichni jste srděčně zváni, bude to opravdu stát za to.

Plakát

Dne 17.6.2018 se konal v Borovníku již 5. ročník oblíbené akce TraktorŠou. Na akci nechyběl stánek MAS Brány Vysočiny, z. s. a Celostátní sítě pro venkov, kde mohli návštěvníci s obsluhou diskutovat o problematice rozvoje venkova a dotačních možnostech v této oblasti.  K dispozici byly propagační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov, pexeso a další.  Pro malé návštěvníky bylo připraveno dětské tetování, omalovánky a perníčky ke zdobení, jak jinak, než s motivy traktorů. To vše doplněno ochutnávkou výborných místních produktů.

   

 

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na akci Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce dne 26. května 2018 od 10:00 do 15.00 hod.

Účastníci exkurze se seznámí s provozem mléčné farmy a jejich přidruženými aktivitami.

Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu si účastníci akce hradí sami.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plakátek

 V sobotu 26.5. se konala exkurze na Vařejkově dvoře. Tuto akci jsme spolupořádali se spolkem Hojnost, která se zaměřuje na krátký dodavatelský řetězec v praxi a Celostátní sítí pro venkov, která celou exkurzi finančně zajišťuje.

Vařejkův dvůr je rodinná farma na Vysočině s mnohasetletou tradicí. Zaměřuje se na chov hovězího dobytka a dalších domácích zvířat a zpracování mléka. Dále hospodaří na polích a trvalých travních porostech, které ve většině slouží jako krmivo pro zvířata. Produkty farmy jsou produkovány v biokvalitě.
Spolek Hojnost vytváří komunitou podporované zemědělství. V současné době již spolupracuje s některými zemědělci a sdílí s nimi jejich úrodu. Spolek usiluje o rozšíření své základny, spolupráci s více místními zemědělci, podporu jejich produkce, čímž by dospěli k určité nezávislosti na velkých obchodních řetězcích.
Během dopoledního bloku nám paní Vařejková představila farmu, její provoz, způsob hospodaření, ale i systém, jakým spolupracují s odběrateli a jak s nimi udržují kontakt. Na poslední téma proběhla bohatá diskuze zejména v oblasti toho, co každý zemědělec potřebuje k tomu, aby byl schopen prodat všechnu svoji produkci. Hojnost zmínila výhody, ale i úskalí, která se vyskytují ve vztahu odběratel – zemědělec. Po obědě nás majitelka farmy provedla po farmě, popsala způsob chovu zvířat. Jako poslední nám ukázala místnost sloužící ke zpracování mléka. Poté ještě proběhla ochutnávka mléčných výrobků, účastníci měli také možnost zakoupit si čerstvě připravené výrobky.

Prezentace:
Program
KPZ na Tišnovsku
Projekty realizované v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
Vařejkův dvůr - Meziboří


 

MAS Brána Vysočiny spolupořádá Jarní trhovou slavnost s ukázkou živých hospodářských zvířat v sobotu 21.4.2018 od 8.00 na náměstí v Tišnově

Pozvánka

Dne 21.4.2018 v dopoledních hodinách proběhla na náměstí Míru v Tišnově Jarní trhová slavnost.

Pravidelný sobotní prodej regionálních produktů, oblíbené Tišnovské trhy, které pořádá Městské kulturní středisko Tišnov pod záštitou Města Tišnov, u této příležitosti doplnily také propagační stánky.

Spolupořadateli akce byla i MAS Brána Vysočiny, z. s. a Celostátní síť pro venkov (CSV). Na stánku MAS a CSV byly pro návštěvníky k dispozici informační materiálny k Programu rozvoje venkova (PRV) a propagační předměty. S obsluhou stánku bylo možno diskutovat o PRV, dotačních možnostech a dalších aktivitách CSV.

Prezentovaly se zde tři úspěšné projekty PRV. Pan Kamil Šedivý získal prostředky na nový traktor pro svou farmu, paní Veronika Kropáčková využila dotaci na vybudování a vybavení faremné mlékárny a pan Petr Zána nakoupil zemědělskou techniku na kvalitní přípravu objemových krmiv.

Ve spolupráci s místními zemědělci jsme připravili výstavu drobných hospodářských zvířat s komentovanou prohlídkou. Zvířátka se líbila především dětem. A to nejen ta živá, ale i perníková, která si mohly v našem stánku samy nazdobit.

Příjemnou atmosféru na náměstí celé dopoledne dokreslovala vystoupení dětí z mateřských a základních škol.

 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s. a spolkem Hojnost, z.s.
Vás zvou na seminář a workshop Komunitou podporované zemědělství na Tišnovsku
Jak se stát spolutvůrcem svých potravin?
v čase od 17:00 – 20:00 hod. dne 1. března 2018;
Riegrova 312, Tišnov klubovna INSPIRA v budově Gymnázia Tišnov (zadní vstup ze dvorku)
Pozvánka.

Koncept KPZ ve vazbě na KDŘ – sdílení příkladů možné spolupráce dodavatele a odběratele a Možnosti rozvoje dalších KPZ
KPZ Tišnov zásobované Ekofarmou Pospíšilových
Komunitní farma v Blahoňově, příklady dobré praxe v PRV 2014-2020
Možnosti podpory KPZ v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 1.3. 2018 se v čase od 17 do 20 h konal seminář a workshop na téma Komunitou podporované zemědělství, zkráceně KPZ.

Setkání proběhlo v budově Střediska volného času Inspiro Tišnov.

Organizátorem této akce byla MAS Brána Vysočiny, z.s, spolek Hojnost, z.s a Celostátní síť pro venkov.

Náplní tohoto setkání bylo informovat veřejnost o možnosti, jak využít místní zdroje potravin díky podpoře místních a okolních zemědělců a producentů potravin.

Seminářem provázela zástupkyně spolku Hojnost, paní Kateřina Rezková. Příchozí seznámila s aktivitami spolku Hojnost, s problematikou KPZ a jejím vývojem v oblasti Tišnovska, výhodami a nevýhodami této spolupráce. Slovo si vzala i paní Ludmila Pospíšilová z ekofarmy Pospíšilovi, Vitouchovi z farmy Blahoňov nebo zemědělkyně paní Tvarůžková.

Celé setkání bylo nastaveno velmi interaktivně - účastnici se zamysleli nad tím, co ve svém okolí postrádají v oblasti potravin, co by chtěli změnit v souvislosti s potravinami, které jí, co by potřebovali v případě, kdyby chtěli podporovat KPZ, popřípadě napsali, co sami můžou pro KPZ nabídnout.

Setkání bylo obohaceno o skvělé slané i sladké občerstvení domácí výroby.

Pan Milan Kouřil seznámil s Programem rozvoje venkova (PRV) a možností zažádat si o dotaci v rámci tohoto programu.

Díky finanční podpoře Celostátní sítě pro venkov mohla tato důležitá a zajímavá akce vzniknout.

Facebook