Klima studie

Program: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Název projektu: Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima na část území MAS Brána Vysočiny, z.s.

Dne 12.2.2021 přistoupila Místní akční skupina Brána Vysočiny (MAS) spolu s obcemi Předklášteří, Březina, Heroltice a Vohančice v rámci společného závazku do Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a energetiky. Díky tomu MAS mohla předložit projekt do programu Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, výzvy č. 7/2020 v rámci Národního programu Životní prostředí (vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR).

Cílem projektu je zpracovat Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro část území Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z. s. (pro obce Předklášteří, Heroltice, Vohančice, Březina, cca 2 200 obyvatel), a to do 12.2.2023. Bude vytvořen seznam prioritních oblastí pro řešení a přehled opatření s popisem, odůvodněním potřeby, přesné lokalizace, časovým harmonogramem a možnými finančními zdroji. Dalším cílem projektu bude zvýšení povědomí o problematice životního prostředí a klimatické změně a to jak u veřejnosti, tak i u zástupců obcí (aby mohla být navržená opatření realizována). A to prostřednictvím webových stránek s informacemi o projektu, bannerů v rámci pořádání Místních dnů pro klima a energii a dalších vhodných nástrojů. Budeme organizovat Místní dny pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. A to formou workshopů, veřejných akcí, setkáními se starosty, vzdělávacím programem pro školy.

Předpokládané náklady projektu: 955 000,- Kč

Dotace ze SFŽP: 764 000,- Kč

Vlastní zdroje: 191 000,- Kč

4 semináře na energeticky úsporná opatření – bytové domy, rodinné domy, obecní budovy, podnikatelé 10/2022 pozvánka
Semináře na světelné znečištění a klima 6/2022 - foto
Bannery na náměstí 9-10/2022 - foto
Setkání s obcemi 11/2022
Dotazník pro občany
Články v novinách o klima 6x (2023)

 

Po úvodním setkání (10.10.222) na téma komunitní energetika a úspory na území MAS Brána Vysočiny jsme se zde dohodli, že založíme spolek Enerkom Tišnovsko, z.s..
Pokud máte zájem, připojte se také.
Zde pozvánka na ustavující valnou hromadu, která bude 1.12.2022 v 16.00 na radnici v Tišnově. Vy co máte zájem o účast, vyplňte prosím přihlášku zde.
Dále máme již i navrženy stanovy spolku (ještě asi budou drobné změny).
K dispozici je i přihláška do spolku pro případné další členy.
Navrhujeme také členské příspěvky ve výši: obec do 1-500 obyvatel 3000 Kč, 501 - 1000obyvatel 4000 Kč, 1001- 1500 obyvatel – 5000 Kč, nad 1501 – 10 000 Kč, údaje počtu obyvatel k 1.1. aktuálního roku, kdy zasedá VH,
FO, spolek, BD, podnikatel – 1000 Kč.
V první fázi bude spolek dělat osvětu, bude mít energetického koordinátora, mapovat území a dělat energetický management a čekat na schválení legislativy.
Kromě vzniku spolku ustanovením a zapsáním na rejstřík, si také později zřídíme potřebné živnosti, uděláme webové stránky, zařídíme bankovní účet, datovou schránku, el.podpis, zavedeme účetnictví.
Sháníme také energetického koordinátora, co by nám pomohl, pokud byste o někom věděli, napište prosím.
Již máme zřízen i kontaktní email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Facebook