Projekt „Klimatická zeleň“ pro obnovu krajiny

(KLIMAGRÜN)

 INTERREG V-A RAKOUSKO-ČESKÁ REPUBLIKA

Hlavní cíl projektu:

- Navázání spolupráce mezi partnerskými zeměmi

- Přenos know-how mezi partnery

- Rozvinutí povědomí o ekosystémových službách zeleně

- Uplatnění vzorových výsadeb zeleně do krajiny

- Vytvoření metodických postupů pro místní samosprávy

Představení projektu Klimagrün/ Klimatická zeleň
Dotazník na záměry Klimagrün a OP ŽP

V rámci projektu Klimatická zeleň vznikla publikace - KLIMATICKÝ STROM

Jedná se o publikaci doplněnou o české zkušenosti z výsadeb a problematiky údržby zeleně. Ke stažení pod odkazem zde

Seminář 12.3.2019

Ve spolupráci s KÚ JMK pořádáme ve středu 12.3.2019 od 9.00 do 11.00 v pořadí 3. seminář k následné péči o vysazenou zeleň.

Na semináři získáte praktické poznatky o následné péči o vysazenou zeleň, o způsobu provádění výchovných řezů, intenzitě zálivky, možnosti kotvení dřevin a postupu v ochraně proti okusu zvířat.

Seminář proběhne v 1. patře na ulici Radniční 14 v Tišnově. Je určen odborné i laické veřejnosti.

Pozvánka

Prezentace - opatření na sucho
Prezentace - následná péče

Seminář 29.11.2018

Ve spolupráci s KÚ JMK pořádáme ve čtvrtek 29.11. od 13 do 15 hodin 2. seminář k výsadbám zeleně do krajiny. 

Seminář proběhne v prostorách tišnovské radnice. Je určen odborné i laické veřejnosti. 

Pozvánka zde

Prezentace (financování zeleně z JMK 2019)

Prezentace (2. seminář Klimagreenu)

Seminář 10.5.2018

Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v čase 9.30-11.30 na radnici v Tišnově velice zajímavý seminář s odborníky na Klimatickou zeleň - předběžná pozvánka

Věříme, že informace, které jste se zde dozvěděli, byly přínosné. Prezentace ze seminářů si můžete stáhnout na tomto odkaze.

seminář 10.5.2018 v 9.30-11.30

- oficiální program a pozvánka

- prezenční listina seminář JMK
komunitní projednávání 10.5.2018 v 11.30-12.30
- zápis z komunitního projednávání
- prezenční listina z komunitního projednávání

Z projektu JMK Klimagreen (Klimatická zeleň) se pod odborným dohledem realizovaly dvě výsadby ovocných stromů na území MAS Brána Vysočiny – Krajinné výsadby v Borovníku a Sad na Trnci.

Konkrétně se v obci Borovník vysadilo 37 stromů (19 ovocných a 18 listnatých dřevin). Komunitní výsadby se v sobotu 3. 11. 2018 zúčastnili aktivní obyvatelé obce.


V Tišnově v rámci projektu „vyrostl“ během pár hodin sad na Trnci, vysadilo se celkem 48 vysokokmenných ovocných stromů krajových odrůd, na výsadbě se podíleli zástupci města Tišnova a obyvatelé Trnce. Tato akce proběhla 8.11. 2018.

 

Facebook