Novinky

Vyhlášení 4. výzvy k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

Mas Brána Vysočiny vyhlašuje 4. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Termín příjmu žádostí: od 19.5.2021 do 11.7.2021 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh, kromě objemných) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
Celková výše dotace pro 4. výzvu je 358 256,- Kč

Obsahem Fiche je pouze podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Webinář pro žadatele proběhne 19.5.2021 od 13.00 na platformě meet.

Pozvánka

Prezentace

Více zde

Facebook