Novinky

ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ HIERONYMA BOSCHE 2021

11. 6. STŘEDOVĚKÁ MYSTERIA
16.30 akce pro rodiny s dětmi malovaná hřiště v režii tišnovských neziskových organizací, Inspiro dílnička pro děti, šifrovačka a kvíz pro dospělé
19.00 zahájení výstavy Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche
 - taneční vystoupení - Latina Dance Inspiro
 - divadlo Víti Marčíka: Středověká mysteria (vhodné pro dospělé)
 - hlídání dětí (od 3 let) v době divadla

občerstvení (Chutě zvu tě)
vstup zdarma
V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do Velkého sálu MěKS.

Plakát

Facebook