Novinky

Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Webinář se uskuteční dne: 11. června 2021 (tj. pátek) v čase 9-12.00
Program webináře:
Zahájení webináře a informace k Celostátní síti pro venkov
Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce
Protierozní opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky
Příklady dobré praxe realizací PÚ
Přednášející: Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP
Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 6. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE
Pozvánka

Facebook