Novinky

Soutěž Adapterra Awards

Soutěž Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství hledá a oceňuje projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině; hledá nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu, takové, které pomáhají zvládat stále častější vlny veder a sucha.

Obec Vohančice se zúčastnila letošní soutěže se svým souborem komplexních opatření nacházejících se na území o rozloze 2,5 km². Konkrétně se jedná o protierozní valy a rozsáhlou krajinářskou úpravu svahů – zatravnění ploch orné půdy nad obcí, výsadba obecního sadu. Během pouhých 3 let e podařilo osít cca 43 ha erozně nejohroženějších pozemků, rozšířit síť polních cest o 2.2 km, vysázet 278 stromů.

Obec úspěšně postoupila do finále soutěže, kde probíhá hlasování veřejnosti o nejúspěšnější projekt. Je to úspěch všech obyvatelů obce Vohančice, protože nebýt podpory každého jednotlivce, aktivního zapojení do výsadeb, vznášení podnětů a připomínek při projednávání jednotlivých fází, nebyl by projekt natolik úspěšný, že by byl odborníky vybrán do samotného finále. Prosím podpořte naši obec i nadále a pošlete svůj hlas na: https://www.adapterraawards.cz/cs/Adaptace-krajiny-obce-Vohancice, ať můžeme dosáhnout společného vítězství.

Facebook