Výběr partnerských organizací do OP Z +

Vyhlašujeme výzvu za účelem výběru partnerských organizací do OP Z + na období 2023-2028 v MAS Brána Vysočiny.
Termín pro zájemce je do 29.6.2022.

Podporované aktivity:

  1. Vybudování dobrovolnického centra
  2. Koordinátor sbírek
  3. Paliativní a hospicová péče
  4. Komunitní tábory
  5. Dětský klub
  6. Doprovod dětí ze škol na kroužky

Potenciální partner se do výzvy na výběr partnerských organizací přihlásí emailem v období od 23. 6.-29. 6. 2022, ve kterém pošle akční plán (včetně uvedených aktivit a cílových skupin) dle zadání a rozpočet. Email zašle na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Poté bude 30.6.2022 partner ohodnocen kanceláří MAS dle kritérií níže a žadatelé (potenciální partneři) budou seřazeni dle získaných bodů. Bude vybrán jeden partner na realizaci aktivit 1-3 a jeden partner na realizaci aktivit 4-6.

Výzva
Akční plán
Rozpočet

Zápis programového výboru 15.6.2022 (schválení postupů a kritérií pro výběr partnerů s finanční účastí do OP Z+)
Zápis Kanceláře MAS 30.6.2022 (výběr partnera)

Facebook