Růzcká cesta

Tato akce je součástí projektu „Tišnovské polní cesty“, jehož cílem je v první fázi obnovit  historickou polní cestu na území mezi Tišnovem a Jamným směrem na Rohozec, tzv. Růzckou cestu.

Cílem je obnovit historickou polní cestu, která bude plnohodnotně plnit svoji funkci v krajině, v níž se nachází. Záměrem je výsadba plodonosných stromů a keřů, které umožní přístup do krajiny, vytvoří spojnice, biokoridory, podpoří malý vodní cyklus, ochrání před vodní a větrnou erozí. Zvýší životní prostor a potravní nabídku zejména pro drobnou zvěř, zvěř spárkatou, hmyz, ale i pro prospěšné „plevelné rostliny“. Budou zbudována odpočívadla. Lidé najdou nový prostor pro přiblížení se a pro obnovu vztahu k přírodě a krajině, která je obklopuje.

Díky spojení a finanční i fyzické spoluúčasti DSO Tišnovska, města Tišnova, obcí Železné a Lomnička, MAS Brány Vysočiny a mnoha aktivních lidí (Miloš Sysel, Jaroslav Chroust) se získala dotace ve výši 90 000 Kč od Jihomoravského kraje na zajištění vytyčení cesty, nákupu materiálu na výsadby a vybudování posezení u této cesty.

Ve dnech 6. a 7.11.2020 proběhla výsadba stromů u obnovené Růzcké polní cesty vedoucí z Tišnova do Jamného bez účasti veřejnosti. Vysadilo se 44 stromů a 144 keřů na obnovené polní cestě Lomnička–Železné a 34 stromů na cestě k Čimperku v Tišnově.

Dále Městské kulturní středisko pořídilo mapové podklady k této cestě.

V roce 2021 došlo k vybudování odpočinkových míst u této cesty a také k osazení kamennými artefakty (úvodní s kolem a nápisem Růzcká cesta v Tišnově, dva hraniční se znaky Lomničky meč a Železného rak).

MAS Brána Vysočiny také získala na rok 2021 dotaci od Nadace Veronika na infopanel k cestě a lavičku se zvířaty. Se spoluúčastí v tomto projektu pomohla darem 10 000 Kč  senátorka Ing. Jaromíra Vítková (www.jaromiravitkova.cz).

V další fázi se plánuje vybudování skříňkové oltáříku na cestě v místě zvaném Kříňky a dovedení původní cesty k hostinci v Jamném.

Propagace:

Mapa cesty, Pracovní list k mapě

- na FB https://www.facebook.com/polnicesty/

- článek v TN
https://tisnovskenoviny.cz/2020/09/02/ruzka-cesta-obnova-zanikle-cesty-z-tisnova-do-rohozce/

- reportáž TTV
https://tisnovskatelevize.cz/2020/10/07/ttv-aktualne-7-10-2020-2/

 

Facebook