Semináře – zpracování produkce

Projekt Zpracování zemědělské produkce, č. 21/012/0111d/580/000023

Semináře jsou zaměřeny na zpracování základních komodit (mléko, maso) přímo na farmě, krátké odbytové řetězce, odbyt z farmy, marketing a základní povinnosti zpracovatele. Účastníci akcí se seznámí s provozem farmy, její historií, povinnostmi, které musí při zpracování a odbytu farmář splnit a také různými možnostmi odbytu svých produktů (prodej z farmy, odbyt přes maloobchod, prodejní automaty, farmářské trhy, společný odbyt, webové stránky apod.).

Příručka Zpracování živočišné produkce na farmě (brožura)
Zpracování zemědělských produktů (vlastní produkce) –check-list Maso, mléko – prezentace
Zpracování zemědělských produktů – zpracovna (doporučený postup realizace zpracovny) Maso, mléko (prezentace)
Zpracování zemědělských produktů – požadavky na zpracovatelský prostor Maso, mléko (prezentace)
Zpracování zemědělských produktů – vlastní produkce - Maso, mléko (prezentace) Zpracování zemědělských produktů – možnosti odbytu masa (brožura)
Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů (brožura)

Facebook