STROMY PRO NAŠI BUDOUCNOST

Přijďte na komunitní výsadbu ořešákové aleje z Tišnova směrem na Hradčany podél hlavní silnice.
Nezbytné je nahlášení předem na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Epidemiologická opatření: Všem účastníkům budou na místě provedeny antigenní testy ze slin.
Drobné občerstvení bude zajištěno.
Kdy: 17. - 18.4.2021
Kde: Sraz na ploše před domem U Svratky 1727 Tišnov v 9:00 hod.

Plakátek

 

Výsadba ořešáků Tišnov - Hradčany

V sobotu 17.4.2021 byla za pomoci MAS Brána Vysočiny, dobrovolníků a sponzorů dosazena ořešáková alej podél hlavní silnice z Tišnova směrem na Hradčany v rámci národní výzvy NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů). Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje mimo jiné i ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Jsme velmi rádi, že jsme mohli uskutečnit a podpořit takový přírodě blízký projekt. Nejdříve byly vykopány jamky, poté se do substrátu osadil stromek a zasypal hlínou. Nakonec se osadily kůly a stromky pevně přichytily. Touto cestou chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se výsadeb zúčastnili. Bez nich by nikdy tato akce neproběhla. Také musíme říct velké díky panu Michalovi Kovářovi z Tišnova, který celý projekt nejen připravil projekčně, ale osobně dohlédl i na samotnou výsadbu. Odboru OSMKS z města Tišnova patří dík za část vykopaných jamek, Řeznictví a uzenářství Jůza za vynikající uzené maso z jejich udírny a firmě Nativi Garden s.r.o. za uskladnění, rozvoz stromků, nářadí a materiálu na úvaz dřevin. Všemi těmito společnými silami se podařilo vysadit 23 kusů ořešáků ve formě špičáků. Bude nám velkým potěšením uskutečnit podobné akce.

Těšíme se na Vás.

Reportáž o výsadbě TTV

Facebook