Studánky na Tišnovsku

UBÝVÁ MÍST KAM CHODÍVALA PRO VODU…

Do přírody jsme si zvykli vyrážet s vodou v plastové láhvi, není ale lepší osvěžení než si vodu nabrat do dlaní z chladivé studánky. Najděte si tu svoji.
Dnes stačí otočit kohoutkem, ale v dobách ne zas tak dávno minulých se lidé museli při získávání pitné vody spoléhat téměř výhradně na prameny a studánky.

Tyto zdroje nesloužily jen žíznivým poutníkům, ale také živočichům v blízkém okolí. Lidé si studánek považovali, pečlivě se o ně starali a každé jaro na vesnicích probíhaly rituály spojené s jejich čištěním po dlouhém zimním období.
V druhé polovině minulého století se studánkám přestala věnovat taková pozornost a péče. Řada z nich nebyla obnovována a čištěna, a tak postupně zarůstaly a zanikaly.
Na studánkách a pramenech se projevují i aktuální problémy se suchem. Některé dříve vydatné prameny se ztrácí či v letních měsících vysychají a voda z nich neteče.
Současné aktivity představují renesanci zájmu o studánky, ať už v podobě hledání a mapování studánek, nebo obnovy tradičních obřadů, jako zmíněné jarní otvírání studánek, ale i novodobých místních tradic,
jimiž jsou např. studánkové pochody.
Pojďte s námi hledat a do budoucna podchytit všechny veřejně přístupné přírodní zdroje vody, tedy praménky, studánky či studny, aby i ostatní věděli, kde za horkého dne nalézt chladivé osvěžení.

Připravili jsme pro vás atlas již zaznamenaných vodních zdrojů na Tišnovsku.

Pokud víte o nějakém dalším, budeme rádi, když nám dáte vědět na kontakty uvedené na www.masbranavysociny.cz, případně zadejte informace přímo do studánkové mapy na www.estudanky.eu.

Vydala MAS Brána Vysočiny, z. s., s použitím údajů z www.estudanky.eu a www.veronica.cz.
Projekt Studánky na Tišnovsku je realizován za finanční podpory města Tišnova.

Design by design.georgius

Atlas studánek na Tišnovsku

Facebook