Žádost o standardizaci

Žádost o standardizaci byla podána 15.5.2015 přes Portál farmáře
Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS

 • 31.3.2015 zasedla valná hromada, schválila nové stanovy
 • byly vytvořeny zájmové skupiny, zřízena datová schránka a kancelář MAS, vznikly nové webové stránky
 • byl podepsán od 17 obcí Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD dotčené MAS na období 2014 – 2020

Dne 14.9.2015 došla výzva k opravě žádosti o standardizaci


Jednalo se o úpravy žádosti a změny ve stanovách
 • 6.10.2015 zasedla valná hromada, schválila opravené stanovy
 • stanovy a další dokumenty byly poslány do Sbírky listin, 21.10.2015 byly zveřejněny (https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=788318)
 • 26.10.2015 byla podána doplněná žádost o standardizaci přes Portál farmáře
 • termín pro podání žádosti 30.11.2015

Dnes 27.11. 2015 bylo naší MAS uděleno Osvěčení o standardizaci!

Žádost o standardizaci 2021+

 • opravené stanovy (z 31.8.2020) byly zveřejněny na rejstříku
 • aktuální mapa území, zápisy z VH, KK, PgV a VK i změny v členech a zájmových skupinách jsou zveřejněny na webu MAS
 • 31.8.2020 VH schválila přistoupení 2 nových obcí (Předklášteří a Řikonín)
 • 22.9.2020 VH schválila přistoupení 2 nových obcí (Unín a Hluboké Dvory)
 • byl podepsán od 21 obcí Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD dotčené MAS na období 2021+
 • 24.9.2020 byla podána žádost o kontrolu dodržování standardů MAS
 • 23.11.2020 došly první připomínky a 26.11.2020 pak byly vypořádány a žádost podána znovu

Koncem ledna byly vypořádány připomínky k doplnění webových stránek.

5.2.2021 Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS 22605568 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. byla schválena.

Facebook