Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na akci Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí

KDY: pondělí 3. 12. 2018 od 16.00 do 17.30 hod.
KDE: jednací místnost radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov

MAS Brána Vysočiny hledá zájemce o realizaci společného zpracovatelského prostoru. Šlo by o prostor, splňující hygienické a další legislativní požadavky tak, aby zde bylo možné zpracovat vlastní surovinu (např. ovoce, zeleninu, mléko) a vyrobit produkt, který by poté bylo možné uvádět do oběhu (oficiálně prodávat).
Více v pozvánce.

Zasaď strom III

Dne 3.11. 2018 se za mrholení a dobré nálady uskutečnila akce Zasaď strom III (v rámci projektu Milion stromů pro JMK). 

Tentokrát se vysadilo 21 třešní Na Nové tj. podél cesty od Tišnova na hradčanské nádraží.  Na doprovodném programu se podílely tyto organizace: Dětský domov Tišnov, Inspiro Tišnov, SŠ a ZŠ Tišnov, Charita Tišnov a Ekoporadna Tišnov.

Na místě se tančilo, vyrábělo, soutěžilo a hlasovalo o Nejkrásnější strom a Nejkrásnější venkovní květinovou výzdobu v Tišnově.

Výsadbu odborně komentovali p. Václav Drhlík za město Tišnov, p. Zdeňka Dohnálková za MAS Brána Vysočiny a p. Hana Ondrušková za Ekoporadnu Tišnov. 

Plakát

MAS Brána Vysočiny vydala brožurku Cesta republiky stromy lemovaná

Nezapomínejme na své kořeny. Připomínejme si na této cestě historii města Tišnova i našeho státu. Lemují ji stromy. Jsou často nenápadné, přesto mnohdy významné. Co je na nich zajímavého? V roce 100. výročí založení Československé republiky se snažíme objevit pozoruhodné stromy v našem městě. A dozvíte se i leccos o místních pomnících a památnících.
Projekt Stromy svobody je realizován za finanční podpory města Tišnova.
Brožurka je ke stažení zde. Jen samostatná mapka je zde.
Pracovní listy spíše vlastivědné pro , 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ i ke stažení na odkazech. Řešení prac.listů.

Pracovní listy spíše přírodovědné vytvořilo SVČ Inspiro Tišnov (pro MŠ, ZŠ i SŠ). Řešení prac.listů.

Vydejte se s brožurkou na procházku Tišnovem!

Milion stromů pro JMK III.

Výsadba třešní na ulici Na Nové proběhne v sobotu 3.11. od 14 do 16 hodin v rámci projektu Milión ovocných stromů pro JMK .
Více na plakátku.

Den s praxí

Naše MAS Brána Vysočiny se bude prezentovat na akci Den s praxí. Jedná se o I. ročník symposia k oslavě 10. výročí založení FRRMS dne 17. 10. 2018 v Brně. Více na webových stránkách http://denspraxi.cz/ nebo na Facebooku https://www.facebook.com/events/2080546505310254/.

Program na Den s praxí

Obec Borovník získala 2. místo

Obec Borovník získala 2. místo v celostátním hodnocení Oranžová stuha Jihomoravského kraje roku 2018

Oranžová stuha se uděluje za spolupráci obce se zemědělským subjektem. Cílem ocenění je povzbudit představitele obcí, zemědělce hospodařící v obci a občany ke vzájemné spolupráci, která povede ke zvelebování obce a ke zlepšení života na venkově. Jsou vyhledávány, zveřejňovány a oceňovány příklady dobré spolupráce obce a zemědělského subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) či obce a místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství (např. myslivců, rybářů, včelařů). Partnerství ze strany obce může být naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo místní akční skupiny.

Exkurze Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku

Ve dnech 4. a 5. 9. 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny exkurzi za účelem výměny zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

Exkurze se zúčastnili zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, Místní akční skupiny Brána Vysočiny, neziskových organizací, místní samosprávy, OSVČ podnikající v zemědělství.

Více zde
Foto z exkurze

Plánování výzev z Operačního programu Životní prostředí

MAS Brána Vysočiny plánuje výzvy z Operačního programu Životní prostředí
Na přelomu roku 2018/2019 plánujeme vyhlásit dvě výzvy z OP ŽP v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách:

Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů
Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze
Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Více zde 

Žádosti o dotace ve " velkém" PRV a 2. výzva PRV přes MAS Brána Vysočiny

Blíží se podávání žádostí o dotace v 7. kole "velkého PRV" a 2. výzva podávání žádostí přes CLLD MAS Brána Vysočiny (výzva bude vyhlášena v 2/2019), dovoluji si Vás tedy pozvat na informační seminář  k těmto tématům. 

Akce se bude konat 5. října 2018 od 9 hod. Prostudujte si prosím pozorně program a připravte si dotazy. Jste srdečně zváni :)

Pozvánka

Bludný kruh 2018

V sobotu 8.9.2018 se MAS Brány Vysočiny opět po roce sešla s Janem Brdíčkem při organizaci 4. ročníku orientačního cyklozávodu Bludný kruh v Tišnově. Letošního závodu se zúčastnilo 19 týmů dospěláků a 13 rodinných týmů (2 - 5členných). Díky sponzorům si rodinná družstva odvezla s sebou na cestu startovací balíčky a odnesla si také odměny za účast na závodu včetně jedlých medailí. MAS připravila pro děti doprovodný program. K dispozici měly skákací hrad, vyrábění, tetování a v sále pod kinem jim byl promítán film. Další informace na plakátku a v reportáži TTV. 

Plakát

Reportáž na TTV - https://www.youtube.com/watch?v=gmeeuVEigAk&list=PL8KIPf1yuMk61A-obVF-jMz0g4cC0-zc0&index=1

Foto z akce

   

Výzvy IROP

MAS Brána Vysočiny vyhlásí druhou výzvu v IROP na soc.služby 22.8.2018. Více zde

MAS Brána Vysočiny vyhlásí třetí výzvu v IROP na bezpečnost v dopravě 23.8.2018. Více zde

Facebook