Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Zveme vás na semináře Zpracování zemědělské produkce

První seminář proběhne 22. 4. 2022 na farmě Bovine na téma Zpracování mléka na farmě.
Akce proběhnou v 5 krajích, jsou určeny pro zemědělce, potravináře a jejich zaměstnance, popř. jiné osoby, pracující pro hospodářské subjekty kategorie MSP.
Pozor: na seminář se bude registrovat každý sám, prostřednictvím prokliku k dané akci ve sloupečku Registrace. Odkaz ho přenese na Portál farmáře do záložky dané akce (aby si zkontroloval/a, že se hlásí na správnou akci), kde je potřeba kliknout na zelené tlačítko Přihlásit se na akci. Tam je nutné vyplnit požadované údaje, zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a kliknout na tlačítko Odeslat přihlášku, jinak se registrace nedokončí.
U nás na MAS budeme registrace provádět pouze ve výjimečných případech, vše by mělo jít kvůli evidenci přes Portál farmáře.

Farma Bovine (okres Bruntál, Moravskoslezský kraj): hospodaří v ekologickém zemědělství na trvalých travních porostech. Chovají masný skot, od roku 2016 mají i malé stádo mléčných krav. Mléko jde přednostně telatům, přebytky zpracovávají na sýry a jiné mléčné dobroty. V rámci agroturistiky nabízí ubytování v apartmánech a prohlídky farmy Pozvánka
Kozí farma Drysice (okres Vyškov, Jihomoravský kraj): chovají stádo koz, vypásají svahy okolo Drysic. V růžové sýrárně vyrábějí vynikající kozí sýry a další výrobky. Nakupují a zpracovávají také kravské mléko Pozvánka
Farma Kaman (okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina): rodinná farma s rostlinnou i živočišnou výrobou (výkrm masných býků). Bourají maso ve vlastní bourárně, odbyt v balíčcích 5 kg a 10 kg prostřednictvím kontaktů a FB Pozvánka
Ekofarma Bošina (okres Náchod, Královéhradecký kraj): rodinná farma, hospodaří v ekologickém zemědělství na trvalých travních porostech. Chovají masný skot, prasata (Mangalice) a kuřata. Provozují vlastní porážku a bourárnu masa Pozvánka

Pomoc ukrajinských rodinám na Tišnovsku

Bude zřízeno sběrné místo na hotelu Květnice (začíná fungovat od pondělí 14.3. 2022).

Více informací v plakátku.

Humanitární sbírka pro Ukrajinu zatím k 4.3. ukončena!!!

Odvezli jsme 5 plných dodávek uprchlíkům do Užhorodu – převážně ženám a dětem.

Poděkování

Výsledky Malého leadru na rok 2022

Letos budeme moci podpořit žadatele Malého leadru celkovou částkou 85 812 Kč (došlo k navýšení původní alokace).

Přejeme úspěšnou realizaci projektů!

Více zde www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 14.2.2022 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Datum ukončení příjmu žádostí: 13.5.2022.  Termín registrace na RO SZIF: 15.7.2022. Celková výše dotace pro 5. výzvu je 1 000 000,- Kč.

Obsahem Fiche je podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven a podopatření Mateřské a základní školy.

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169.

Seminář pro žadatele se uskuteční 28.2.2022 od 12.00 v kanceláři MAS. Více informací http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv#vyzva_5.

Bioregion Tišnovsko

Pojďte s námi rozhodovat o budoucnosti našeho regionu!
Zapojíme nejen zemědělce, farmáře či zástupce veřejnoprávních institucí, ale také všechny občany místní komunity.
Impact HUB, Hnutí DUHA, Hojnost, z.s. a MAS Brána Vysočiny chtějí společně vytvořit a realizovat pozitivní změnu “zezdola nahoru” a dosáhnout vyššího zastoupení ekologického zemědělství a souvisejících metod pro zdravou krajinu. Vždy 15:00–18:00 Kavárna Coffein u kina Svratka, Mlýnská 152, Tišnov

30. 3. 2022 téma: Představení záměru projektu a sestavení společné vize
13. 4. 2022 téma: Určení potřeb, příležitostí a rizik v regionu
27. 4. 2022 téma: Návrhová opatření a projekty k realizaci

Jaké budou přínosy programu Živý region?
rozvoj krátkých řetězců (trhy, místní obchody, komunitou podporované zemědělství)
podpora bio surovin, biofarem a ekologického zemědělství
výzkumná a vzdělávací činnost napojená na místní potřeby
kvalitní využití místních pozemků a podpora kapacit v rámci regionu
podpora zpracovatelských kapacit a distribuce v regionu (umístění celého produkčního řetězce v rámci regionu)

Registrace v pozvánce.

První ročník Ceny za krajinu Jihomoravského kraje – 3. místo získaly Vohančice!

Cílem soutěže bylo ocenit a dále motivovat lidi, kteří aktivně přispívají k tomu, aby se dařilo lépe zadržovat vodu v jihomoravské krajině. Výhercům kraj přerozdělil celkem 230 tisíc korun.

Třetí příčka a odměna 30 tisíc patří Vohančicím, které aktivně bojují proti splavenému bahnu z polí. Za poslední roky osela obec travními směsmi 43 hektarů nejohroženějších ploch. Vznikly rozsáhlé sady, polní cesty mezi lány, přibyly stovky nových stromů a tisíce keřů.

Více zde www.cenazakrajinu.cz

Příležitost pro všechny podnikavé lidi!

Zvažujete start vlastního podnikání?
Podnikáte nebo pracujete na nějakém projektu a potřebujete nový vítr do plachet?
Přihlaste se na kurz Podnikni to!, který je pro občany města i okolních obcí.

Zkušený podnikatel vám pomůže nastartovat vlastní projekt , a to i když třeba pracujete, jste na rodičovské nebo studujete. Během pěti setkání se naučíte, jak vybudovat projekt i s minimem financí a bez zbytečných rizik.

Kapacita omezena, účast máte díky oficiální podpoře MAS Brána Vysočiny ZDARMA!

Více informací o kurzu a formulář najdete na webu (použít TENTO odkaz)

Cena za krajinu Jihomoravského kraje

Obec Vohančice se umístila mezi 10ti nejlepšími projekty v rámci soutěže Cena za krajinu Jihomoravského kraje.
Do 31.1.2022 se hlasuje o nejlepší projekt.
Projekt můžete podpořit odesláním sms: +420 736 301 599 ve tvaru: KRAJINA 10
bližší informace https://cenazakrajinu.cz/#hlasovani
Soutěžní projekt: Cena za krajinu Vohančice 2021 https://www.vohancice.cz/obec/udalosti-v-obci/aktuality/cena-za-krajinu-2021-27cs.html

Seminář pro potencionální žadatele o dotaci 5. výzva MAS

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro potencionální žadatele o dotaci 5. výzva MAS
Jak připravit Žádost o dotaci na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech článek 20 pro kulturní a spolková zařízení vč. knihoven a pro mateřské a základní školy.
V pondělí 24. ledna 2022 v 14.30 – 16.30 hod. na Radniční 14 v Tišnově

Podrobný popis

Pozvánka

Prezentace

Facebook