Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Webinář se uskuteční dne: 11. června 2021 (tj. pátek) v čase 9-12.00
Program webináře:
Zahájení webináře a informace k Celostátní síti pro venkov
Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce
Protierozní opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky
Příklady dobré praxe realizací PÚ
Přednášející: Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP
Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 6. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE
Pozvánka

Seminář pro žadatele 12. kolo PRV

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele 12. kolo PRV.
Bude možné žádat o podporu v operacích 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců.
KDY: středa 19. května v 9.00 – 11.00 hod.
KDE: online, na platformě meet

Pozvánka

Prezentace

Odkaz na prezentace MZe a SZIF ke 12. kolu PRV, včetně videa a také nejčastější otázky a odpovědi na ně
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/vystupy-z-webinare-ze-6-5-ke-12-kolu.html

MŽP vydává osvětlovací příručku pro obce, projektanty i občany

Ministerstvo životního prostředí vydává novu pomůcku pro obce, ale i další zájemce, kteří chtějí omezit světlené znečištění ve městech a jejich okolí. V dokumentu najdou zástupci obcí, projektanti, provozovatelé soukromého osvětlení, ale i občané řadu informací o tom, co je světelné znečištění, jaké má zdravotní rizika, dopady na přírodu, pozorování hvězdné oblohy, plýtvání energií či bezpečnost. Příručka pomůže vybrat to nejvhodnější osvětlení, zorientovat se ve správném nastavení a možných parametrech osvětlení. Popisuje jednoduchá pravidla, jak svítit co nejefektivněji a zároveň minimalizovat negativní vlivy světla během noci na přírodu i obyvatele, a také možnosti, jak se bránit světelnému znečištění, či rušivému světlu.

Více informací o příručce na: MŽP vydává osvětlovací příručku pro obce, projektanty i občany - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ HIERONYMA BOSCHE 2021

11. 6. STŘEDOVĚKÁ MYSTERIA
16.30 akce pro rodiny s dětmi malovaná hřiště v režii tišnovských neziskových organizací, Inspiro dílnička pro děti, šifrovačka a kvíz pro dospělé
19.00 zahájení výstavy Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche
 - taneční vystoupení - Latina Dance Inspiro
 - divadlo Víti Marčíka: Středověká mysteria (vhodné pro dospělé)
 - hlídání dětí (od 3 let) v době divadla

občerstvení (Chutě zvu tě)
vstup zdarma
V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do Velkého sálu MěKS.

Plakát

Vyhlášení 4. výzvy k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

Mas Brána Vysočiny vyhlašuje 4. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Termín příjmu žádostí: od 19.5.2021 do 11.7.2021 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh, kromě objemných) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
Celková výše dotace pro 4. výzvu je 358 256,- Kč

Obsahem Fiche je pouze podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Webinář pro žadatele proběhne 19.5.2021 od 13.00 na platformě meet.

Pozvánka

Prezentace

Více zde

Webinář - Jak na odbyt ovoce a zeleniny a výrobků z nich

Pořádáme další webinář, tentokrát na téma Jak na odbyt ovoce a zeleniny a výrobků z nich, výhody spolupráce
Webinář se bude konat 27. května 2021 od 9 hod. online na platformě MEET
Webinář je zaměřen na představení různých odbytových možností z farmy, zkušeností s prodejem koncovým zákazníkům, výhody spolupráce.
Ukončení akce se plánuje cca v 11 hod.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte zde: https://forms.gle/xeTbKtcEMiwKGx9F8.
Zaregistrovaným bude odeslán link pro přihlášení.

Pozvánka

Prezentace Benešová - Vlkaneč
Prezentace Sklenář - Ráječek

Webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat na webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Webinář se uskuteční dne: 11. května 2021 (tj. úterý) od 9.00 do 12.00

Webinář bude zaměřen na téma pozemkových úprav (PÚ) a jejich využití v krajině pro obce, případně zemědělce/majitele pozemků, a dále prezentaci příkladů dobré praxe s využitím finančních podpor Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Přednášející: Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP

Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 5. 2021 do 12:00 hod. – odkaz zde Webinář Pozemkové úpravy z pohledu obcí - 11. 5. 2021 (office.com)
Webinář je bezplatný a bude se konat přes platformu MS Teams. Po registraci přes výše uvedený odkaz obdrží účastníci na e-mail a návod k přihlášení se na webinář, a to nejpozději 1 den před konáním akce.

Pojďte zjistit více o pozemkových úpravách, jejich významu a využití i příkladech z praxe!

Pozvánka

Více zde

Růzcka cesta

V rámci akce obnovy Růzcké cesty z Tišnova do Jamného došlo k vybudování odpočinkových míst u této cesty a také k osazení kamennými artefakty (úvodní s kolem a nápisem Růzcká cesta v Tišnově, dva hraniční se znaky Lomničky meč a Železného rak).

Více zde 

Výsadba ořešáků Tišnov - Hradčany

V sobotu 17.4.2021 byla za pomoci MAS Brána Vysočiny, dobrovolníků a sponzorů dosazena ořešáková alej podél hlavní silnice z Tišnova směrem na Hradčany v rámci národní výzvy NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů). Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje mimo jiné i ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Jsme velmi rádi, že jsme mohli uskutečnit a podpořit takový přírodě blízký projekt. Nejdříve byly vykopány jamky, poté se do substrátu osadil stromek a zasypal hlínou. Nakonec se osadily kůly a stromky pevně přichytily. Touto cestou chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se výsadeb zúčastnili. Bez nich by nikdy tato akce neproběhla. Také musíme říct velké díky panu Michalovi Kovářovi z Tišnova, který celý projekt nejen připravil projekčně, ale osobně dohlédl i na samotnou výsadbu. Odboru OSMKS z města Tišnova patří dík za část vykopaných jamek, Řeznictví a uzenářství Jůza za vynikající uzené maso z jejich udírny a firmě Nativi Garden s.r.o. za uskladnění, rozvoz stromků, nářadí a materiálu na úvaz dřevin. Všemi těmito společnými silami se podařilo vysadit 23 kusů ořešáků ve formě špičáků. Bude nám velkým potěšením uskutečnit podobné akce.

Těšíme se na Vás.

Erasmus+ (2021-2027)

Byla vyhlášena výzva v rámci mezinárodního programu Erasmus+ (2021-2027) na rok 2021.

Mobilita jednotlivců – klíčová aktivita 1

Termín pro podání žádostí: do 11.5.2021, 12:00

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci mateřských, základních a středních škol včetně speciálních, uměleckých a odborných. Stipendium je možné využít na výukové pobyty, školení, kurzy či stínování v hostující instituci ze zemí EU.

Mezi oprávněné účastníky patří učitelé, vedoucí škol a všichni ostatní nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci pracující ve školním vzdělávání.

Doba trvání projektu: od 6 do 18 měsíců.

Možné vycestování: od 2 dnů do 2 měsíců.

Náklady spojené s mobilitou se hradí paušálním příspěvkem, který na základě projektového rozpočtu poskytuje Evropská komise.

Grant se skládá z následujících rozpočtových položek:

  • Cestovní náklady
  • Pobytové náklady
  • Náklady na organizaci mobilit
  • Náklady na účastníky se specifickými potřebami
  • Jazyková příprava/kurzovné
  • Mimořádné náklady

Další informace

Více informací zde: https://www.dzs.cz/ a zde: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty

Upozorňujeme, že 14.4.2021 se koná webinář pro předkládání žádostí v klíčové aktivitě 1 (https://www.dzs.cz/udalosti).

Facebook