Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Chorvatsko

Ve dnech 9. – 14. 6. 2019 se MAS Brána Vysočiny zúčastnila spolu s dalšími MAS zahraniční exkurze v Chorvatsku s názvem „Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity v Chorvatsku“.

Více zde

Portál farmáře

Od ledna 2020 nastaly v Portálu farmáře velké změny, od 6.1.2020 je zde mj. k dispozici nový postup pro přípravu a podání Žádosti o dotaci. Postup 

Berte prosím na vědomí, že s formulářem Žádosti o dotaci je přes Portál farmáře potřeba podat také všechny přílohy, zmíněné v aktuálních Pravidlech pro opatření 19.2.1 a také všechny přílohy, prokazující vámi požadované preferenční body v samotné žádosti o dotaci. Pokud nám nepodáte přílohy k preferenčním kritériím, nebudou vám preferenční body uděleny!

Žádosti o dotaci je samozřejmě možné s námi konzultovat (Milan Kouřil, kontakt E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon: 774 585 169).

Pozor prosím na novou podobu příloh "Prohlášení o kategorii podniku" a "Prohlášení de minimis" u žádostí o dotaci, kterých se to týká.

Termín pro podání žádosti o dotaci končí 16/1/2020, nenechávejte prosím nic na poslední chvíli!

Více zde 

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 2.12.2019 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

 Datum zahájení příjmu žádostí: 16.12.2019   Datum ukončení příjmu žádostí: 16.1.2020    Termín registrace na RO SZIF: 27.3.2020

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 3 954 000,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 3 (Investice do zemědělských podniků a produktů a diverzifikace zemědělství)

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.774 585 169

Více v sekci Výzvu v PRV

Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma

Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově

KDY: úterý 3. prosince od 13.00 do 15.00 hod.
KDE: jednací místnost vedle kanceláře MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov

Rádi bychom prezentovali svou myšlenku všem potencionálně zainteresovaným subjektům v Tišnově a diskutovali o tom, jaké by byly možnosti využití zmíněného prostoru, zda by se jakkoli potkávaly potřeby našich organizací či naopak jak by

kdokoli z nás mohl vznik a provozování takového prostoru podpořit.

Pozvánka

Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny

MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020

Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny, alokace výzvy: 50 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti lze podávat do 31.12.2019!

Více v sekci Projekty -> Malý leader

Podpora rozvoje zpracování masa - seminář

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář

Podpora rozvoje zpracování masa

Termín akce: 22. října v 9:00 hod.

Místo: velký sál, Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, Tišnov 666 01

Přednášející budou k dispozici účastníkům semináře v průběhu celé akce.

Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pozvánka

Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření

Informace o změně v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření.

MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ došlo k 4.10.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, a to do 06.01.2020, 12:00.

Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp#vyzva_1

Výzva č.4 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Informace o změně v Operačním programu Zaměstnanost, výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v Operačním programu Zaměstnanost došlo k 30.9.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení ukončení fyzické realizace projektu, a to do 31.10.2019, 12:00.

Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_4

Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace činností

6. setkání z cyklu na téma Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace činností proběhne 4. října 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. na Biofarmě Sasov.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

Pozvánka

OPZ - pozvánka na semináře

1. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6
MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele.

Pozvánka

2. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5
MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele.

Pozvánka

Seminář pro žadatele o dotaci 8. kolo PRV a 2. výzva MAS

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci 8. kolo PRV a 2. výzva MAS

KDY: úterý 10. září v 16.00 hod.

KDE: Jednací místnost v suterénu radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov

PROGRAM:

  8. kolo PRV 2014 – 2020 („velké PRV“), příjem žádostí v terminu 8. – 29. 10. 2019

  2. výzva MAS:         fiche A Investice do zemědělských podniků, B Investice do zemědělských produktů a C Diversifikace zemědělství

Kontakt a přihlášení:  PhDr. Libuše Beranová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722

Pozvánka

Facebook